Details

Societas biochemica, biophysica et microbiologica Fenniae

Biochemical, Biophysical and Microbiological Society of Finland
Year of foundation
1945
Home page
http://www.biobio.org
Number of individual members
500
Admission of members
Hakemuksesta & kutsusta & suosituksesta / genom ansökan & genom kallelse/på rekommendation & by application / by invitation & by recommendation
Membership in international organizations
International Union of Microbiological Societies (IUMS), Federation of European Microbiological Societies (FEMS), Federation of European Biochemical Societies (FEBS), International Union of Biochemistry and Molecular Biology (IUBMB), International Union of Pure and Applied Biophysics (IUPAB), European Biophysical Societies Association (EBSA)
Further essential information
Seuran tarkoituksena on edistää biokemiallista, fysiologista ja mikrobiologista tutkimusta. Toiminnan painopiste on ollut molekyyli- ja solubiologian alueilla. Vuosittain järjestetään aiheeltaan vaihtuva symposio/symposioita, osallistutaan erilaisten kokousten, kongressien ja tapahtumien järjestämiseen ja järjestetään Biotieteen päivät.
Journals and serials