Details

Pohjoismaiden tie- ja liikennefoorumi (PTL), Suomen osasto

Nordiskt vägforum (NVF), finska avdelningen
Year of foundation
1935
Home page
http://www.nvfnorden.org
Number of individual members
170
Admission of members
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
International co-operation
Seura on yhteistyösopimuksen kautta tiiviissä yhteistyössä Maailman Tieliiton PIARC:n kanssa. Myös Baltian Tieliiton kanssa on solmittu yhteistyösopimus. Liitto järjestää joka neljäs vuosi suuren kongressin, joka on pääsääntöisesti pohjoismaisille vieraille, mutta johon on kutsuttu osallistujia myös muista maista.
Further essential information
Liitto julkaisee pohjoismaisella tasolla lukuisia raportteja joko numeroidussa raporttisarjassa tai numeroimattomassa seminaarijulkaisusarjassa. Raportti-sarjaa on julkaistu vuodesta 1964 lähtien. Liitto järjestää vuosittain lukuisia asiantuntijaseminaareja, osa niistä yhteistyössä Baltian tieliiton kanssa
Journals and serials