Details

Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys

Finnish Association for Legal and Social Science
Rätts- och samhällsvetenskapliga föreningen
Year of foundation
1970
Postal address
c/o Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti, PL 24, 00014 Helsingin yliopisto
Home page
http://www.oyy-ry.fi
Contact person
Sihteeri Anna Hurmerinta-Haanpää, puh./tel. 040 773 3322, e-mail sihteeri[at]oyy-ry.fi
Chairman
Elsa Saarikkomäki
Vice-chairman (-men)
Maija Helminen
Executive secretary or director
Anna Hurmerinta-Haanpää
Number of individual members
242
Admission of members
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Further essential information
Yhdistys pyrkii edistämään oikeusnormien ja yhteiskunnallisten ilmiöiden keskinäisen vuorovaikutussuhteen (oikeussosiologian) tutkimusta ja sen tulosten hyväksikäyttöä opetuksessa ja päätöksenteossa. OYY toteuttaa tarkoitustaan järjestämällä keskustelutilaisuuksia, luentoja ja seminaareja sekä julkaisee Oikeus-lehteä. Ns. "varjoväitöstilaisuuksien" järjestäminen on muodostunut jo perinteeksi.
Journals and serials
Oikeus