Details

Nuorisotutkimusseura

Youth Research Society
Ungdomsforskningssällskapet
Year of foundation
1988
Postal address
Nuorisotutkimusverkosto, Sarianne Karikko, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki
Telephone number
020 755 2653
Fax
020 755 2627
Home page
http://www.nuorisotutkimusseura.fi
Contact person
Sarianne Karikko, puh./tel. 020 755 2657, e-mail sarianne.karikko[at]nuorisotutkimus.fi
Chairman
Prof. Antti Häkkinen
Executive secretary or director
Sarianne Karikko, Ma. tutkimusjohtaja Sinikka Aapola-Kari
Number of individual members
372
Admission of members
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Membership in international organizations
Nordic Youth Information Bureau (NYRIB)
International co-operation
Seuran hallituksen jäsenet ovat jäseninä useissa kansainvälisissä elimissä. Kansainvälistä yhteistyötä tehdään mm. Lontoon Finnish Instituten, Deutsche Jugend Instituten, Kansainvälisen nuorisotutkimusyhdistyksen WARDY:n, Ranskan kansallisen tutkimuslaitoksen (NRS / Rescon) sekä Venäjän ja Barentsin alueen nuorisotutkijoiden kanssa. Lisäksi seura on ollut mukana useissa EU-rahoitteisissa tutkimusprojekteissa viime vuosina.
Further essential information
Nuorisotutkimusseura järjestää kotimaisia ja kansainvälisiä tutkimusseminaareja sekä tieteellistä jatkokoulutustoimintaa nuorisotutkijoille. Lisäksi seura julkaisee Nuorisotutkimus-lehteä ja julkaisusarjaa nuorisotutkimuksesta. Nuorisotutkimusseura hallinnoi alaisuudessaan toimivaa Nuorisotutkimusverkostoa, jonka tehtävänä on tuottaa tieteellisesti ja nuorisopoliittisesti relevanttia tutkimusta.
Journals and serials
Nuorisotutkimusseura. Julkaisuja