Details

Nuorisotutkimusseura

Youth Research Society
Ungdomsforskningssällskapet
Year of foundation
1988
Home page
http://www.nuorisotutkimusseura.fi
Number of individual members
382
Admission of members
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Membership in international organizations
Nordic Youth Information Bureau (NYRIB)
International co-operation
Seuran hallituksen jäsenet ovat jäseninä useissa kansainvälisissä elimissä. Kansainvälistä yhteistyötä tehdään mm. Lontoon Finnish Instituten, Deutsche Jugend Instituten, Kansainvälisen nuorisotutkimusyhdistyksen WARDY:n, Ranskan kansallisen tutkimuslaitoksen (NRS / Rescon) sekä Venäjän ja Barentsin alueen nuorisotutkijoiden kanssa. Lisäksi seura on ollut mukana useissa EU-rahoitteisissa tutkimusprojekteissa viime vuosina.
Further essential information
Nuorisotutkimusseura järjestää kotimaisia ja kansainvälisiä tutkimusseminaareja sekä tieteellistä jatkokoulutustoimintaa nuorisotutkijoille. Lisäksi seura julkaisee Nuorisotutkimus-lehteä ja julkaisusarjaa nuorisotutkimuksesta. Nuorisotutkimusseura hallinnoi alaisuudessaan toimivaa Nuorisotutkimusverkostoa, jonka tehtävänä on tuottaa tieteellisesti ja nuorisopoliittisesti relevanttia tutkimusta.
Journals and serials
Nuorisotutkimusseura. Julkaisuja