Details

Lääketieteellinen Radioisotooppiyhdistys - Finlands Medicinska Radioisotopförening

Finnish Society of Nuclear Medicine
Year of foundation
1959
Home page
http://www.fsnm.org
Number of individual members
300
Admission of members
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Membership in international organizations
European Association of Nuclear Medicine, World Federation of Nuclear Medicine and Biology, Scandinavian Society of Clinical Psysiology and Nuclear Medicine
International co-operation
Kansainvälinen yhteistyö tapahtuu järjestöjen kautta. Seuran jäseniä on ulkomaisten isotooppilääketieteen julkaisusarjojen toimituskunnissa
Further essential information
Lääketieteellinen Radioisotooppiyhdistys järjestää kokouksia, esitelmä- ja koulutustilaisuuksia ja pitää yhteyttä muihin lääketieteellisiin yhdistyksiin Suomessa ja muihin isotooppilääketieteen yhdistyksiin eri maissa. Yhdistykseen kuuluu pääasiassa lääkäreitä, fyysikoita, kemistejä ja hoitohenkilökuntaa yhdistyksen poikkitieteellisen luonteen mukaisesti.
Journals and serials