Details

Luonnonfilosofian seura ry - Sällskapet för naturfilosofi rf.

The Finnish Society for Natural Philosophy
Finnische Gesellschaft für Naturphilosophie
Year of foundation
1988
Home page
http://www.lfs.fi
Number of individual members
163
Admission of members
Hakemuksesta & kutsusta / genom ansökan & kallelse / by application & by invitation
Further essential information
Luonnonfilosofian seura pyrkii kokoamaan tiedeyhteisön eri haarojen edustajat keskusteluyhteyteen, jossa maailmankuvaa, olemassaoloa ja tietoamme siitä voidaan tarkastella ja täsmentää kunkin erikoisalan saavutusten valossa. Seuralla ei ole jäsentiedotetta lukuunottamatta omaa vakituisesti ilmestyvää julkaisusarjaa. Noin joka toinen vuosi on kuitenkin pyritty toimittamaan vuosikirjaa vastaava julkaisu.
Journals and serials