Details

Liikuntatieteellinen Seura

Finnish Society of Sport Sciences
Idrottsvetenskapliga Sällskapet i Finland
Year of foundation
1933
Telephone number
010 778 6600
Home page
http://www.lts.fi
Contact person
Sihteeri Tuula Valli, puh./tel. 010 778 6601, 050 443 7261, e-mail tuula.valli[at]lts.fi
Chairman
Prof. Mikael Fogelholm
Vice-chairman (-men)
Annukka Alapappila
Executive secretary or director
pääsihteeri Kari L. Keskinen
Number of individual members
1110
Admission of members
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Membership in international organizations
Kansainvälinen liikuntatieteiden ja kasvatuksen neuvosto (ICSSPE), Kansainvälinen liikuntainformaatiojärjestö (IASI), Sport and Leisure -komitea, Kansainvälinen liikuntasosiologian komitea (ISSA), Liikuntakasvatuksen kansainvälinen liitto (FIEP), Kansainvälinen terveys-, liikuntakasvatus- ja virkistystoiminnan liitto (ICHPER), The International Society for the History of Physical Education and Sport (ISHPES), Nordisk samarbeidskomite for idrettsbibliotek (NORSIB)
International co-operation
Kotimaan toiminnan ohella LTS on ollut perinteisesti suuntautunut kansainvälisten yhteyksien luomiseen ja ylläpitämiseen. Aiemmin, kun muita vastaavia kotimaisia toimijoita joko ei ollut tai ne toimivat kansainvälisesti vähäisellä tasolla, LTS:n rooli ulkomaisista lähteistä saatavan tiedon välittäjänä oli keskeisellä sijalla. Vaikka toimijoiden määrä on kasvanut, on LTS:n rooli yhä ajankohtainen ulkomaisten yhteyksien kansallisena koordinaattorina ja Suomen näkemysten välittäjänä ulkomaisten toimijoiden suuntaan. LTS on erityisen aktiivinen kolmen yhdistyksen toiminnassa. ICSSPE on globaali toimija, ENSEE toimii EU-maiden puitteissa ja SFMSS on yhdistys, jossa LTS on yksi sen perustajista ja toimintaa ylläpitävistä tahoista. Muiden kansainvälisten tieteellisten yhdistysten kautta LTS saa liikuntatieteiden substanssia kehittävää informaatiota, osaamista ja yhteistyösuhteita. LTS luo ja pitää yhteyksiä myös vastaaviin kansainvälisiin sisaryhdistyksiin.
Journals and serials
Liikunta & Tiede
Liikuntatieteellisen Seuran Impulssi
Liikuntatieteellisen Seuran julkaisuja
Liikuntatieteellisen Seuran tutkimuksia ja selvityksiä