Details

Focus Localis ry

Year of foundation
1971
Postal address
c/o sihteeri Saanareetta Virikko, Johtamisen ja talouden tiedekunta, , 33014 Tampereen yliopisto
Home page
http://www.kunnallistiede.fi
Contact person
Sihteeri Saanareetta Virikko, e-mail saanareetta.virikko[at]tuni.fi
Chairman
Lotta-Maria Sinervo
Vice-chairman (-men)
Marianne Pekola-Sjöblom
Executive secretary or director
Saanareetta Virikko
Number of individual members
261
Admission of members
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
International co-operation
Pääosa yhdistyksen kansainvälisestä yhteistyöstä toteutuu sen yhteydenpidon kautta, jota hallituksen jäsenet pitävät yllä sekä henkilökohtaisesti että eri viestintävälineitä hyödyntämällä. Vuosittain järjestettäville Kunnallistieteen Päiville on monina vuosina kutsuttu luennoitsijoiksi myös ulkomaisia asiantuntijavieraita.
Further essential information
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kunnallistieteen ja käytännön kunnalliselämän välistä yhteistoimintaa. KTY järjestää esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia, julkaisee Kunnallistieteellistä aikakauskirjaa, pyrkii edistämään kuntaa koskevaa tutkimustoimintaa ja harjoittaa tietojen välitystä kunnallistieteen ja muiden tieteiden välillä.
Journals and serials
Kunnallistieteellinen aikakauskirja