Details

Kemiallisteknillinen Yhdistys - Kemisktekniska Föreningen

Finnish Society of Chemical Engineers
Year of foundation
1970
Home page
http://www.kty.fi/
Number of individual members
500
Admission of members
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Membership in international organizations
Yhdistys on Suomen Kemian Seuran kautta jäsen kemian tekniikan alan kansainvälisissä järjestöissä
Further essential information
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä, edistää heidän työnsä arvostusta ja yhteisiä pyrkimyksiään, tukea heidän ammatillista kehitystään ja vaikuttaa kemian tekniikan ja teollisuuden edistymiseen. Yhdistys järjestää vuorovuosin joko Prosessikehityspäivä-tapahtuman tai Chemical Engineering -seminaarin. Vuodesta 1995 lähtien yhdistys on joka toinen vuosi jakanut Kemiantekniikan palkinto - Kemisktekniska priset -tunnustuksen ansiokkaasta lisensiaatti- tai väitöskirjatyöstä kemian tekniikan alalta.
Journals and serials