Details

Kauppatieteellinen yhdistys ry

Finnish Association for Business Administration
Föreningen för företagsekonomisk forskning
Year of foundation
1931
Home page
https://kauppatieteellinenyhdistys.fi/
Number of individual members
400
Admission of members
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Further essential information
Yhdistys edistää kauppatieteitten tutkimusta ja ylläpitää harrastusta kauppatieteellisiin kysymyksiin. Tarkoitustaan yhdistys pyrkii toteuttamaan järjestämällä esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia sekä toimittamalla julkaisuja.
Journals and serials