Details

Kauppatieteellinen yhdistys

Finnish Association for Business Administration
Föreningen för företagsekonomisk forskning
Year of foundation
1931
Telephone number
040 352 1384
Home page
http://www.yhdistys.com
Contact person
Toiminnanjohtaja Hanna-Mari Aula, e-mail hannamari.aula[at]gmail.com
Chairman
KTT Tuula Mittilä
Vice-chairman (-men)
Matti Aistrich
Executive secretary or director
toiminnanjohtaja Hanna-Mari Aula
Number of individual members
400
Admission of members
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Further essential information
Yhdistys edistää kauppatieteitten tutkimusta ja ylläpitää harrastusta kauppatieteellisiin kysymyksiin. Tarkoitustaan yhdistys pyrkii toteuttamaan järjestämällä esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia sekä toimittamalla julkaisuja.
Journals and serials