Details

Kasvun ja vanhenemisen tutkijat

Finnish Society for Growth and Aging Research
Föreningen för forskning i uppväxt och åldrande
Year of foundation
1980
Home page
http://pro.tsv.fi/kvt
Number of individual members
297
Admission of members
Hakemuksesta & kutsusta / genom ansökan & kallelse / by application & by invitation
Membership in international organizations
Nordisk gerontologisk förening
International co-operation
Seuran harjoittama kansainvälinen yhteistyö on osallistumista kansainvälisten kongressien järjestämiseen. Pohjoismaiseen yhteistyöhön seura on ottanut osaa mm. suunnittelemalla ja toteuttamalla tutkijakursseja sekä alan opettajien ja tutkijoiden täydennyskoulutusta.
Journals and serials
Gerontologia