Details

Kansainvälisten suhteiden tutkimuksen seura KATSE ry

Finnish International Studies Association FISA
Föreningen för internationella studier
Year of foundation
1993
Home page
http://www.fisa.fi
Number of individual members
150
Admission of members
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Journals and serials