Details

Juridiska Föreningen i Finland

Suomen Lainopillinen Yhdistys
Year of foundation
1862
Postal address
c/o Niklas Suni, Borenius Asianajotoimisto Oy, Eteläesplanadi 2, 00130 Helsinki
Home page
http://www.jff.fi/
Contact person
Sekreterare Niklas Suni, puh./tel. 020 713 3208, e-mail sekreteraren[at]jff.fi
Chairman
Prof. Niklas Bruun
Vice-chairman (-men)
Upphovsrättsråd, juris doktor Viveca Still
Executive secretary or director
Juris magister Niklas Suni
Number of individual members
575
Admission of members
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Journals and serials
Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland (JFT)