Details

Suomen lepakkotieteellinen yhdistys ry

Finnish Chiropterological Society
Chiropterologiska föreningen i Finland rf
Year of foundation
2002
Home page
http://www.lepakko.fi
Number of individual members
172
Admission of members
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Membership in international organizations
Jäsenenä eurooppalaisessa BatLife Europe- yhdistyksessä.
International co-operation
Vuosittaiset lepakkotutkimusleirit kansainvälisten kumppanien kanssa, mahdollisuus osallistua EUROBATS-kokouksiin tarkkailijana.
Further essential information
Yhdistyksen tavoitteena on edistää lepakoiden tutkimusta, suojelua ja harrastusta maassamme. Yhdistys järjestää tapahtumia ja seminaareja sekä antaa lausuntoja lepakoiden suojeluun liittyen. Yhdistys on julkaissut Lepakot-lehteä vuodesta 2019 alkaen.
Journals and serials