Details

Hymnologian ja liturgiikan seura ry

The Finnish Society for Hymnology and Liturgy
Sällskapet för hymnologi och liturgik
Year of foundation
1996
Home page
https://www.hymn.fi/fi
Number of individual members
98
Admission of members
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Membership in international organizations
Internationale Arbeitsgemeinschaft für Hymnologie (IAH), Nordhymn (pohjoismainen hymnologian tutkimusverkosto), Leitourgia (pohjoismainen liturgian tutkimusverkosto)
International co-operation
Societas Liturgica -tutkimusseura, Öppna Nordiska Koralseminarium, mukana järjestämässä kansainvälisiä seminaareja Suomessa
Further essential information
eri tutkimusaloja yhdistävä seura (käytännöllinen teologia, systemaattinen teologia, kirkkohistoria, kirkkomusiikki, kansanmusiikki, musiikkitiede)
Journals and serials
HYMNOS