Details

Kulttuuripolitiikan tutkimuksen seura ry

Society for Cultural Policy Research in Finland
Sällskapet för kulturpolitisk forskring rf
Year of foundation
2012
Home page
http://www.kulttuuripolitiikantutkimus.fi
Number of individual members
101
Admission of members
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Membership in international organizations
Seuran hallitus ja jäsenistö toimivat aktiivisesti tieteenalan kansainvälisissä yhteistyöverkostoissa.
International co-operation
Seura järjesti Pohjoismaiset kulttuuripolitiikan tutkimuksen päivät 2017 yhteistyössä alan pohjoismaisten toimijoiden kanssa. Seuran järjestämillä Kulttuuripolitiikan tutkimuksen päivillä on vieraillut keynoteja ja muita osallistujia ulkomaisista yliopistoista. Päivillä on pidetty myös englanninkielisiä työryhmiä.
Journals and serials