Details

Kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämisyhdistys, KUTKE ry

Society for Rehabilitation Research and Development
Förening för forskning och utvecklandet av rehabilitering
Year of foundation
2003
Home page
http://www.kutke.fi
Number of individual members
38
Admission of members
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Membership in international organizations
Yhdistys on jäsenenä RI:ssä (Rehabilitation International) RIFI:n (Rehabilitation International Finnish Committee) kautta.
International co-operation
Yhdistyksen kansainvälinen yhteistyö tapahtuu suurelta osiltaan RI:n ja EFRR:n (European Forum for Research in Rehabilitation) kautta. Hallituksen jäsenet ovat aktiivisia näissä järjestöissä. Toukokuussa 2015 pidetty KUTKE ry:n järjestämä kv. kuntoutusalan kongressi (EFRR 2015) oli osanottajamäärältään ja tieteelliseltä tasoltaan erittäin onnistunut tapahtuma. KUTKE ry on järjestänyt EFRR -kongressin kaksi kertaa. Helsinki on EFRR:n kotikaupunki.
Journals and serials