Details

Suomen herpetologinen yhdistys

The Herpetological Society of Finland
Finlands herpetologiska förening
Year of foundation
1992
Home page
http://www.herpetomania.fi
Number of individual members
297
Admission of members
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Membership in international organizations
Societas Europaea Herpetologica (SEH), Society for the Study of Amphibians and Reptiles (SSAR), American Society of Ichthyologists and Herpetologists (ASIH), Herpetologists' League (HL)
International co-operation
Yhdistyksellä on yhteistyötä lukuisten ulkomaisten herpetologisten yhdistysten, yksittäisten tutkijoiden ja tutkimusryhmien sekä luonnonsuojelujärjestöjen kanssa. Jäseniämme toimii mm. asiantuntijoina Maailman luonnonsuojeluliitto IUCN:n lajiensuojelukomissiossa.
Further essential information
Suomen herpetologinen yhdistys edistää matelijoiden ja sammakkoeläinten tutkimusta, suojelua, eläinlääketieteellistä asiantuntemusta ja kasvatusta monin erilaisin tavoin. Jaamme myös apurahoja herpetologiseen tutkimukseen. Suomessa teemme asiantuntijayhteistyötä ministeriöiden (mm. maa- ja metsätalousministeriö; ympäristöministeriö), tutkimuslaitosten (Suomen ympäristökeskus SYKE; lukuisat yliopistot), eläintarhojen ja eläinsuojelujärjestöjen kanssa. Viranomaisyhteistyötä yhdistys tekee esim. rajavalvonnan kanssa rajaeläinlääkäritoimintaan ja CITES-lajeihin liittyen. Osallistumme matelija- ja sammakkoeläinlajistomme (mukaan lukien tulokaslajien) levinneisyyskartoitukseen ja suomenkielisen herpetologisen lajinimistön luomiseen yhteistyössä Luonnonhistoriallisen keskusmuseon kanssa. Järjestämme matelijoihin ja sammakkoeläimiin liittyviä julkisia harrastus- ja koulutustapahtumia, jäsenkokouksia, maastoretkiä Suomessa ja ulkomailla sekä ylläpidämme maamme laajinta herpetologista kirjastoa. Näkyvin osa toimintaamme on neljä kertaa vuodessa ilmestyvän Herpetomania -jäsenlehden ja satunnaisten oppaiden julkaiseminen. Suomen herpetologinen yhdistys on Suomen eksoottisten eläinten harrastajayhdistysten liiton (SEEL ry:n) perustajajäsen ja osallistuu tätä kautta mm. uudistettavan vieraslajilain valmisteluun maa- ja metsätalousministeriön asettamassa toimikunnassa.
Journals and serials