Details

Suomen ainedidaktinen tutkimusseura

Finnish Research Association for Subject Didactics
Samfundet för Ämnesdidaktisk Forskning i Finland
Year of foundation
2011
Home page
http://www.ainedidaktiikka.fi
Number of individual members
94
Admission of members
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
International co-operation
NoFa-konferenssi (Nordisk fagdidaktisk konferens) - yhteistyö, sekä hallituksen ja jäsenistön kansainvälisten kontaktien kautta tapahtuva yhteistyö ainedidaktisten alojen sisällä
Further essential information
Seura järjestää vuosittain kotimaisen ainedidaktisen symposiumin yhteistyössä jonkin kotimaisen yliopiston kanssa. Seuralla on vertaisarvioitu Ainedidaktiikka-lehti http://journal.fi/ainedidaktiikka/ ja vertaisarvioitu julkaisusarja Ainedidaktisia julkaisuja http://hdl.handle.net/10138.
Journals and serials