Details

Aue-säätiö

Aue-Foundation
Aue-stiftelse
Aue-Stiftung
Year of foundation
1985
Home page
http://www.aue-stiftung.org
Number of individual members
1
Admission of members
Kutsusta / genom kallelse / by invitation
Significant collections owned by the society
Oma julkaisusarja, jossa sekä monografioita että kongressijulkaisuja. Aikakauslehti ARCTURUS (ilmestyy tarpeen mukaan).
International co-operation
Academia Baltica, Stettinin ja Greifswaldin yliopistot, aina hankekohtaisesti.
Journals and serials