Details

Suomen taidekasvatuksen tutkimusseura

The Finnish Society for Research in Art Education
Finländska sällskapet för forskning i konstfostran
Year of foundation
1983
Home page
https://hollo-instituutti.fi/suomen-taidekasvatuksen-tutkimusseura/
Number of individual members
30
Admission of members
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Further essential information
Seura järjestää vuosittain tutkimussymposiumin taidekasvatuksen alan tutkijoille ja tohtorikoulutettaville, osallistuu Synteesi ja Musiikkikasvatus -aikakauslehtien julkaisemiseen ja toimii taidekasvatuksen ja taidepedagogiikan tutkijoiden yhdyssiteenä.
Journals and serials