Details

Eurooppaoikeuden yhdistys

European Law Association (in Finland), FIDE Finland
Föreningen för Europarätt
Year of foundation
1983
Home page
http://www.fidefinland.fi
Number of individual members
253
Admission of members
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Membership in international organizations
Yhdistys on kansainvälisen eurooppaoikeuden kattojärjestön FIDE:n (Fédération Internationale pour le Droit Européen, The International Federation for European Law) jäsenjärjestö. FIDE järjestää joka toinen vuosi suuren kansainvälisen eurooppaoikeuden kongressin; ks. FIDE2014.eu (Kööpenhamina) tai FIDE2016.eu (Budapest).
International co-operation
Yhdistys on yhteistyössä paitsi FIDE:n myös pohjoismaisen eurooppaoikeuden professoreiden ja tutkijoiden verkoston NNELS:n kanssa (Nordic Network of European Law Studies).
Further essential information
Yhdistyksen tarkoituksena on eurooppaoikeuden kehittäminen ja eurooppaoikeutta koskevan oikeustieteellisen ja muun alaan kiinteästi liittyvän tieteellisen tutkimuksen edistäminen Suomessa.
Journals and serials