Details

Yva ry (Ympäristövaikutusten arviointi)

Finnish Association for Impact Assessment
Mkb (Miljökonsekvensbedömning)
Year of foundation
1994
Home page
http://www.yvary.fi/
Number of individual members
200
Membership in international organizations
Yva on kansainvälisen ympäristövaikutusten arviointiyhdistyksen IAIA:n jäsen (International Association for Impact Assessment)
International co-operation
osallistuminen vuosittain IAIA:n kansainväliseen konferenssiin, Nordic-Baltic -konferenssin järjestäminen yhdessä pohjoismaiden ja Viron kanssa, ulkomaan ekskursioita jäsenille.
Further essential information
Yva järjestää vuosittain valtakunnallisen seminaaripäivän (Yva-päivä) ja julkaisee jäsenlehteä (Impakti)
Journals and serials