Details

Lapsuudentutkimuksen seura

Finnish Society for Childhood Studies
Finländska sällskapet för barndomsforskning
Year of foundation
2008
Home page
http://lapsuudentutkimus.fi
Number of individual members
85
International co-operation
Kansainvälinen yhteistyö keskittyy ennen kaikkea Lapsuudentutkimuksen päiviin. Seuran jäsenistössä on henkilöitä, jotka ovat aktiivisia oman tieteenalansa kansainvälisten järjestöjen lapsuudentutkimuksen ryhmissä (esim. ESA, Network for Sociolofy of Children and Childhood)
Further essential information
Seuran hallituksen jäseniä on kutsuttu asiantuntijoiksi erilaisiin yhteiskunnan toimielimiin sekä järjestämään yhteiskunnalllisia keskustelutilaisuuksia (esim. Lapsiasiainneuvottelukunta, vaikuttajafoorumit). Seura on toteuttanut yhteistyössä Nuorisotutkimusseuran ja -verkoston kanssa ITLA:n rahoittamaa Lastensuojelun tieto ja tutkimus -hanketta 2010-12. Vuonna 2012 seura on jakanut ensimmäisen kerran Vuoden lapsuusteko -tunnustuspalkinnon.
Journals and serials