Details

Suomen sosiaalipedagoginen seura

Year of foundation
1997
Home page
http://www.sosiaalipedagogiikka.fi
Number of individual members
100
Admission of members
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
International co-operation
Seura esittää Suomen edustajat sosiaalipedagogiikan alan koulutuksen pohjoismaisen yhteistyöjärjestön NUFS:n ja eurooppalaisen järjestön FESET:n hallituksiin. Seura järjestää yhteistyössä NUFS:n hallituksen kanssa konferenssin Suomessa 2011. Euroopantason tutkimusyhteistyöverkostoa etsitään.
Further essential information
Seuran tarkoituksena on edistää sosiaalipedagogista tutkimusta ja koulutusta, myötävaikuttaa sosiaalipedagogiikan kehittymiseen tutkimus-ja koulutusalana sekä professiona sekä toimia keskustelufoorumina sosiaalipedagogiikan tutkimuksen ja käytännön työn välillä. Sosiaalipedagogiikan päivät ja paikkakuntakohtaiset sosiaalipedagogiikan illat sekä sosiaalipedagoginen aikakauskirja toimivat kanavana seuran tavoitteiden toteutumiseksi.
Journals and serials