Details

Suomen Biostatistiikan Seura

Finnish Society of Biostatistics
Biostatistiska Föreningen i Finland
Year of foundation
1987
Home page
http://www.biostatistiikanseura.org
Number of individual members
280
Admission of members
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
International co-operation
Seura järjestää yhteistapaamisia ruotsalaisen sisarseuran kanssa vuosittain ja tiedottaa kansainvälisistä biometrian alan konferensseista. Seura hyödyntää hallituksen ja jäsenistön kansainvälisiä kontakteja järjestäessään kansainvälisen tason koulutustilaisuuksia.
Further essential information
Biostatistiikan seuran tarkoituksena on edistää biostatistiikan teoriaa ja sen soveltamista sekä toimia biostatistikkojen ja muiden biostatistiikasta kiinnostuneiden henkilöiden yhdyssiteenä Suomessa
Journals and serials