Details

Suomen Telelääketieteen ja e-Health seura (STeHS)

Finnish Society of Telemedicine and eHealth
Year of foundation
1995
Home page
http://www.telemedicine.fi
Number of individual members
240
Admission of members
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Membership in international organizations
International Society for Telemedicine & eHealth (ISfTeH), Nordic Telemedicine Association (NTA)
International co-operation
STeHS on perustajajäsen Pohjoismaiden Telelääketieteen Yhdistyksessä (NTA) ja on myös toiminut ensimmäisen Nordic Conference on Telemedicine yhtenä pääjärjestäjänä (1996 Kuopio). Seura oli yhtenä pääjärjestäjänä Helsingissä Finlandia-talolla pidetyssä Nordic Conference on eHealth and Telemedicine (NCeHT2006) konferenssissa. Seuralla on useita ulkomaisia kirjeenvaihtajajäseniä, jotka raportoivat säännöllisesti maansa telelääketiede- ja eHealth-tilanteesta. Seuralla on oma Viron alajaos, jonka jäseniä ovat Virossa e-Health ektorilla toimivat. Baltian maihin on muutenkin erityissuhde, seuran hallitus on vieraillut useita kertoja Liettuassa ja Virossa ja osallitunut mm. Liettuan telelääketieteen konferenssin järjestelyihin. Itämeren alueen yhteistyötä on pidetty yllä mm. laivakonferensseissa, jossa viimeksi vuonna 2008 tutustuttiin sekä tieteellisten puhujavieraiden että tutustumisien kautta Viron ja Ruotsin eHealth kehitykseen. Kutsuttuja esitelmiä on ollut myös Norjasta ja Tanskasta. Seuralla on oma erityissuhde Japaniin. Seura on osallistunut kutsuttuna tieteellisen ohjelman tuottamiseen Japanese Telemedicine and Telecare Associationin (JTTA) vuosittaiseen tieteelliseen konferenssiin. Säännöllisiä avainhenkilöiden vierailuja on järjestetty molempiin suuntiin.
Further essential information
Seuran virallinen tieteellinen lehti on alan arvostetuin Journal of Telemedicine and Telecare (JTT).
Journals and serials