Details

Suomen 1700-luvun tutkimuksen seura

Finnish Society for Eighteenth-Century Studies
Finska sällskapet för 1700-talsstudier
Société finlandaise d'étude du dix-huitième siècle
Year of foundation
2001
Home page
https://1700.fi
Number of individual members
137
Admission of members
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Membership in international organizations
International Society for Eighteenth-Century Studies - Société internationale d'études du dix-huitième siècle (ISECS - SIEDS)
International co-operation
Osallistuminen ISECS - SIEDS:in järjestämiin konferensseihin ja seminaareihin. Seura järjestää kansainvälisiä seminaareja sekä yksin että yhteistyössä ISECS - SIEDS:in tai pohjoismaisten sisarseurojen kanssa. Seura tekee yhteispohjoismaista yhteistyötä Ruotsissa julkaistun, 1700-luvun tutkimusta käsittelevän vuosikirjan 1700-tal: Nordic Journal for Eighteenth-Century Studies toimituksen kanssa edistäen samalla suomalaisten laatimien artikkeleiden ja kirja-arvostelujen näkyvyyttä vuosikirjassa.
Further essential information
Seura järjestää tieteellisiä seminaareja 1700-luvun tutkimukseen liittyviltä eri tieteenaloilta, kuten filosofiasta, historiasta, taiteidentutkimuksesta ja kirjallisuudentutkimuksesta. Seura on julkaissut teoksen Boundaries in the Eighteenth Century - Frontières au dix-huitième siècle.
Journals and serials
1700-tal: Nordic Journal for Eighteenth-Century Studies