Details

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojenkäsittely -yhdistys

Finnish Social and Health Informatics Association
Förening för informationsbehandling inom social- och hälsovården
Year of foundation
1974
Home page
http://www.stty.org
Number of individual members
108
Admission of members
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Membership in international organizations
International Medical Informatics Association (IMIA), European Federation for Medical Informatics (EFMI)
International co-operation
Sekä hallituksen että seuran jäsenet toimivat kansainvälisten IMIA ja EFMI -organisaatioiden eri tehtävissä.
Further essential information
Ylläpitää yhdessä Suomen Telelääketieteen ja eHealth -seuran kanssa avoimesti saatavilla olevaa Finnish Journal of eHealth and eWelfare (https://journal.fi/finjehew) -julkaisua. Lehti sisältää tieteellisiä referee-artikkeleita, muita toimitettuja artikkeleita sekä uutisointiin, tiedotukseen ja jäsenten yhteydenpitoon liittyvää aineistoa.
Journals and serials