Details

Etnisten suhteiden ja kansainvälisen muuttoliikkeen tutkimuksen seura ETMU

Society for the Study of Ethnic Relations and International Migration ETMU
Sällskapet för forskning i etniska relationer och internationell migration ETMU
Year of foundation
2003
Home page
http://www.etmu.fi
Contact person
Puheenjohtaja Saara Pellander, e-mail saara.pellander[at]iki.fi
Chairman
Saara Pellander
Vice-chairman (-men)
Gwenaëlle Bauvois
Executive secretary or director
Sari Pöyhönen
Number of individual members
250
Admission of members
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Membership in international organizations
Nordic Migration Research
Further essential information
Seuran tarkoituksena on edistää monitieteistä etnisten suhteiden tutkimusta Suomessa. Etnisten suhteiden tutkimus on tässä yhteydessä ymmärrettävä laajasti siten, että se kattaa myös kansainväliseen muuttoliikkeeseen, pakolaisuuteen, monikulttuurisuuteen, rasismiin, nationalismiin, kotoutumiseen, vähemmistöoikeuksiin, maahanmuuttajiin, kansallisiin vähemmistöihin, kansalaisuuteen ja muihin näihin verrattaviin aihealueisiin kohdistuvan tutkimuksen. Vuosittainen konferenssi ETMU-päivät. Seura julkaisee yhdessä Nordic Migration Researchin kanssa neljä kertaa vuodessa ilmestyvää open access-lehteä Nordic Journal of Migration Research http://www.degruyter.com/view/j/njmr
Journals and serials