Details

Suomen kognitiivisen kielentutkimuksen yhdistys FiCLA

Finnish Cognitive Linguistics Association
Föreningen för kognitiv lingvistik i Finland
Year of foundation
1999
Postal address
c/o Milla Luodonpää-Manni, PL 9 (Siltavuorenpenger 5), 00014 Helsingin yliopisto
Home page
http://www.protsv.fi/ficla/
Contact person
Sihteeri Heidi Niva, e-mail heidi.niva[at]helsinki.fi
Chairman
Milla Luodonpää-Manni
Vice-chairman (-men)
Anton Granvik
Executive secretary or director
Heidi Niva
Number of individual members
72
Membership in international organizations
International Cognitive Linguistics Association, ICLA
International co-operation
Yhdistyksellä on aktiivinen yhteistyösuhde Viron kognitiivisen kielentutkimuksen yhdistyksen kanssa. Lisäksi yhdistys on käynyt keskusteluja muissa Pohjoismaissa toimivien sisarjärjestöjen kanssa yhteistyön syventämisestä. Yhteistyömuotoja ovat yhteiset konferenssit ym. tapahtumat sekä tiedotusyhteistyö. Yhteinen verkkojulkaisu on suunnitteilla. Yhdistys on kansainvälisen kognitiivisen kielentutkimuksen yhdistyksen (ICLA) kansallinen yhteisöjäsen.
Further essential information
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kognitiivisen kielitieteen alaan kuuluvaa tutkimusta ja opetusta Suomessa, luoda yhteistyöfoorumi Suomessa työskenteleville kognitiivisen kielitieteen ja sen lähialojen tutkijoille sekä kehittää yhteistyötä suomalaisten ja ulkomaisten kognitiivisen kielitieteen ja lähialojen tutkijoiden keskenja edistää vuoropuhelua kognitiivisen kielitieteen ja muiden lingvististen suuntausten edustajien välillä.
Journals and serials