Details

Metsähistorian Seura

Finnish Forest History Society
Skogshistoriska Sällskapet
Gesellschaft der Finnischen Forstgeschichte
Year of foundation
1994
Home page
http://www.metsahistoria.fi/
Number of individual members
256
Admission of members
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
International co-operation
Yhteistyötä ulkomaisten metsähistorian seurojen, metsämuseoiden ja alan edustajien kanssa.
Further essential information
Metsähistorian Seuran tarkoituksena on edistää laaja-alaisesti metsähistorian ja -perinteen tutkimusta, harrastusta, tallennusta ja esille tuontia sekä aihepiiristä kiinnostuneiden ihmisten keskinäistä yhteydenpitoa.
Journals and serials
Vuosilusto