Details

Historiska föreningen

Swedish Historical Society in Finland
Year of foundation
1914
Home page
http://www.historiskaforeningen.fi/
Number of individual members
372
Admission of members
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
International co-operation
Utländska föredragshållare på föreningens möten och artikelförfattare i HTF, främst från historiska institutioner i Sverige.
Journals and serials
Historisk Tidskrift för Finland (HTF)