Details

Historiska föreningen

Swedish Historical Society in Finland
Year of foundation
1914
Postal address
Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki
Home page
http://www.historiskaforeningen.fi/
Contact person
Sekreterare Nina Johansson, puh./tel. 040 547 2712, e-mail nina.johansson[at]helsinki.fi
Chairman
FM Julia Dahlberg
Vice-chairman (-men)
FM Sophie Holm
Executive secretary or director
Nina Johansson
Number of individual members
372
Admission of members
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
International co-operation
Utländska föredragshållare på föreningens möten och artikelförfattare i HTF, främst från historiska institutioner i Sverige.
Journals and serials
Historisk Tidskrift för Finland (HTF)