Details

Suomen lääketieteen filosofian seura

Finnish Society for Philosophy of Medicine
Sällskapet för medicinsk filosofi i Finland
Year of foundation
1994
Postal address
c/o Harri Hemilä, Mäyrätie 9 a 10, 00800 Helsinki
Home page
http://laaketieteenfilosofia.yhdistysavain.fi/
Contact person
Sihteeri Harri Hemilä, puh./tel. 041 532 9987, e-mail harri.hemila[at]helsinki.fi
Chairman
Pekka Louhiala
Vice-chairman (-men)
Raimo Puustinen
Executive secretary or director
Harri Hemilä
Number of individual members
86
Admission of members
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
International co-operation
European Society for Philosophy of Medicine and Health Care
Further essential information
Seuran tarkoituksena on edistää lääketieteen filosofian tutkimusta, tiedottaa uusista tutkimustuloksista, keskustella eri tahojen kanssa aihealueeseen liittyvistä kysymyksistä sekä olla luomassa lääketieteen filosofian määritelmiä ja suomenkielistä sanastoa.
Journals and serials