Details

Glossa - Keskiajan tutkimuksen seura

Glossa - The Society for Medieval Studies
Glossa - Sällskapet för medeltidsforskning
Year of foundation
1996
Home page
http://www.glossa.fi
Number of individual members
127
Admission of members
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Further essential information
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää keskiajantutkimuksen piirissä toimivien tutkijoiden ja opiskelijoiden yhteisiä etuja, lisätä itäisen ja läntisen Euroopan keskiaikaisen kulttuurintutkimuksen yhteistyötä, välittää keskiaikatietoisuutta yli tieteiden rajojen sekä kehittää alan tutkimusta ja opetusta Suomessa.
Journals and serials
Mirator