Details

Suomen Maaperätieteiden Seura

Finnish Society of Soil Sciences
Finska Sällskapet för Markvetenskap
Year of foundation
1971
Home page
http://www.maapera.fi
Number of individual members
230
Admission of members
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Membership in international organizations
International Union of Soil Sciences (IUSS), European Federation of Soil Science Societies (EFSSS)
International co-operation
Osallistuminen IUSS:n ja EFSSS:n toimintaan
Further essential information
Seuran tärkein tehtävä on koota yhteen suomalaisia maaperätutkijoita ja maaperästä kiinnostuneita tahoja, edustaa suomalaista maaperätutkimusta kansainväliseen tiedeyhteisöön sekä edistää yleistä tietämystä maaperästä ja maaperätieteistä Suomessa.
Journals and serials