Details

Yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen seura ry

Finnish Society for Environmental Social Science
Sällskapet för samhällsvetenskaplig miljöforskning i Finland
Year of foundation
1994
Postal address
c/o Minna Santaoja, Turun yliopisto / Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Åkerlundinkatu 2, 33100 Tampere
Home page
http://www.yhys.net
Contact person
Sihteeri Minna Santaoja, e-mail minna.santaoja[at]utu.fi
Chairman
Minna Kaljonen
Executive secretary or director
Minna Santaoja
Number of individual members
180
Admission of members
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Further essential information
Seuran tarkoituksena on edistää yhteiskuntatieteellistä ympäristötutkimusta ja toimia ympäristöopintoja harjoittavien ja niistä kiinnostuneiden valtakunnallisena yhteistyöelimenä. Seura toimii alan tutkijoiden, opettajien ja opiskelijoiden yhteistyön edistämiseksi, ajaa yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen etuja sekä edistää alan tutkimusta ja koulutusta.
Journals and serials