Details

Yhdyskuntasuunnittelun seura

Finnish Society of Urban Planning
Föreningen för samhällsplanering
Year of foundation
1959
Home page
http://www.yss.fi
Number of individual members
299
Admission of members
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Membership in international organizations
International Federation for Housing and Planning (IFHP) Nordiska Institutet för samhällsplanering (NORDPLAN)
Journals and serials
Yhdyskuntasuunnittelu