Details

Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys Tringa - Helsingforstraktens Ornitologiska Föreningen Tringa

Ornithological Society of Helsinki and Western Uusimaa Tringa
Year of foundation
1974
Postal address
Tringa , Annankatu 29 A 16, 00100 Helsinki
Telephone number
(09) 4135 3300 (klo 12-15)
Home page
http://www.tringa.fi
Contact person
Sihteeri Lea Tähtinen, puh./tel. 045 1285854, e-mail sihteeri[at]tringa.fi
Chairman
Seppo Vuolanto
Vice-chairman (-men)
Jaakko Asplund
Executive secretary or director
Lea Tähtinen
Number of individual members
3342
Admission of members
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Further essential information
Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys Tringa ry juontaa juurensa vuonna 1953 perustetun Suomen Lintutieteellinen Yhdistys (SLY) ry:n nuorisojaostosta. Tringan, "SLY:n poikasen", perustamiskokous pidettiin tammikuussa 1974. Sittemmin yhdistyksestä on värikkäiden vaiheiden kautta kehittynyt 1 500-jäseninen, vakaalla taloudellisella pohjalla toimiva, maamme suurin lintuharrastajien paikallisyhdistys. Tringan toimintaan kuuluvat linnustonsuojelu, tutkimus ja monipuolinen jäsentoiminta retkineen, kokouksineen ja erilaisine tapahtumineen. Yhdistys ylläpitää havainnointi- ja rengastustoimintaa Hangon ja Rönnskärin lintuasemilla. Tringan kuukausikokoukset järjestetään nykyään pääsääntöisesti joka kuukauden ensimmäisenä torstaina (poislukien kesäkuukaudet) kello 18 Tieteiden talolla (Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki). Yhdistys julkaisee neljästi vuodessa Tringa-lehteä. Lehden sisällön muodostavat havaintokatsaukset ja erilaiset lintualan artikkelit. Yhdistyksen lähiaikojen toiminnasta kerrotaan jokaisesta lehdestä löytyvällä yhdistyspalstalla sekä tapahtumakalenterissa. Lehdestä löytyvät lisäksi muun muassa hallituksen, lintuasemanhoitajien ja havaintoja kokoavan aluevastaavan yhteystiedot.
Journals and serials
Tringa