Details

Uusfilologinen yhdistys - Nyfilologiska föreningen

Modern Language Society of Helsinki
Neuphilologischer Verein in Helsinki
Société Néophilologique de Helsinki
Year of foundation
1887
Home page
http://www.ufy.fi
Number of individual members
91
Admission of members
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Further essential information
Yhdistys pyrkii esitelmiä ja keskusteluja järjestämällä sekä julkaisuja painattamalla kokoamaan Suomen uusfilologit yhteiseen työhön edistääkseen lähinnä germaaniseen, romaaniseen ja englantilaiseen filologiaan kohdistuvaa tieteellistä tutkimusta ja näiden aineiden yliopisto- ja korkeakouluopintoja.
Journals and serials
Mémoires de la Société Néophilologique de Helsinki
Neuphilologische Mitteilungen