Details

Uusfilologinen yhdistys - Nyfilologiska föreningen

Modern Language Society
Neuphilologischer Verein
Société Néophilologique
Year of foundation
1887
Postal address
c/o Carla Suhr, Nykykielten laitos, PL 24, 00014 Helsingin yliopisto
Home page
http://www.helsinki.fi/jarj/ufy/
Contact person
Sihteeri-rahastonhoitaja Carla Suhr, e-mail carla.suhr[at]helsinki.fi
Chairman
Prof. Päivi Pahta
Vice-chairman (-men)
Prof. Annikki Liimatainen, prof. Meri Larjavaara
Executive secretary or director
Carla Suhr
Number of individual members
91
Admission of members
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Further essential information
Yhdistys pyrkii esitelmiä ja keskusteluja järjestämällä sekä julkaisuja painattamalla kokoamaan Suomen uusfilologit yhteiseen työhön edistääkseen lähinnä germaaniseen, romaaniseen ja englantilaiseen filologiaan kohdistuvaa tieteellistä tutkimusta ja näiden aineiden yliopisto- ja korkeakouluopintoja.
Journals and serials
Mémoires de la Société Néophilologique de Helsinki
Neuphilologische Mitteilungen