Details

Tietojenkäsittelytieteen Seura

Finnish Society for Computer Science
Finska sällskapet för datalogi
Finnische Gesellschaft für Informatik
Société Finlandaise d'Informatique
Year of foundation
1982
Postal address
c/o Henry Joutsijoki, Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta, , 33014 Tampereen yliopisto
Home page
http://www.tkts.fi
Contact person
Sihteeri Henry Joutsijoki, puh./tel. 050 318 5860, e-mail sihteeri[at]tkts.fi
Chairman
Hannu-Matti Järvinen
Vice-chairman (-men)
Mikko Koivisto
Executive secretary or director
Henry Joutsijoki
Number of individual members
300
Admission of members
Hakemuksesta & kutsusta / genom ansökan & kallelse / by application & by invitation
International co-operation
Seuran kansainvälinen yhteistyö on kongressien ja seminaarien järjestämistä.
Further essential information
Seura on Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset TIVIA ry jäsenyhdistys. TIVIA kuuuluu alan kattojärjestöön IFIP:iin (International Federation for Information Processing), jonka teknisissä komiteoissa ja työryhmissä toimii seuran jäsenistöä. Vuosittain järjestettävillä tietojenkäsittelytieteen teemapäivillä pyritään levittämään tietoa ajankohtaisista aiheista ja niihin kohdistuvasta kotimaisesta tutkimuksesta. Päivien ohjelmaan kuuluvat myös pro gradu -palkinnon ja väitöskirjapalkinnon saajien esitelmät.
Journals and serials
Tietojenkäsittelytiede