Details

Tietojenkäsittelytieteen Seura

Finnish Society for Computer Science
Finska sällskapet för datalogi
Finnische Gesellschaft für Informatik
Société Finlandaise d'Informatique
Year of foundation
1982
Home page
http://www.tkts.fi
Number of individual members
300
Admission of members
Hakemuksesta & kutsusta / genom ansökan & kallelse / by application & by invitation
International co-operation
Seuran kansainvälinen yhteistyö on kongressien ja seminaarien järjestämistä.
Further essential information
Seura on Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset TIVIA ry jäsenyhdistys. TIVIA kuuuluu alan kattojärjestöön IFIP:iin (International Federation for Information Processing), jonka teknisissä komiteoissa ja työryhmissä toimii seuran jäsenistöä. Vuosittain järjestettävillä tietojenkäsittelytieteen teemapäivillä pyritään levittämään tietoa ajankohtaisista aiheista ja niihin kohdistuvasta kotimaisesta tutkimuksesta. Päivien ohjelmaan kuuluvat myös pro gradu -palkinnon ja väitöskirjapalkinnon saajien esitelmät.
Journals and serials
Tietojenkäsittelytiede