Details

Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura

Adult Education Research Society
Forskningssällskapet för vuxenutbildning
Year of foundation
1940
Postal address
c/o Karin Filander, EDU/Virta, 33014 Tampereen yliopisto
Home page
http://aikuiskasvatuksentutkimusseura.fi
Contact person
Sihteeri Eija Lehmonen, e-mail ats.sihteeri[at]gmail.com
Chairman
Dos. Karin Filander
Vice-chairman (-men)
FT Kristiina Brunila
Executive secretary or director
KM Eija Lehmonen
Number of individual members
265
Admission of members
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Membership in international organizations
European Society for Research on the Education of Adults (ESREA)
International co-operation
Vuosittain järjestetään pohjoismainen aikuiskasvatusalan tutkijoiden seminaari. Seura osallistuu pohjoismaisen aikuiskasvatuksen tutkimuksen vuosikirjan toimittamiseen ja ESREA:n toimintaan. Lisäksi seura julkaisee yhdessä Kansanvalistusseuran kanssa Lifelong Learning in Europe (LLinE) -lehteä, jonka toimitukseen kuuluu useita eurooppalaisia asintuntijoita.
Further essential information
Seuran keskeisinä toimintamuotoina ovat olleet julkaisutoiminta sekä esitelmä- ja keskustelutilaisuuksien ja seminaarien järjestäminen. Viime vuosikymmenellä toiminta on kansainvälistynyt.
Journals and serials
Aikuiskasvatuksen vuosikirja
Aikuiskasvatus
LifeLong Learning in Europe