Details

Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura

Adult Education Research Society
Forskningssällskapet för vuxenutbildning
Year of foundation
1940
Home page
http://aikuiskasvatuksentutkimusseura.fi
Number of individual members
94
Admission of members
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Membership in international organizations
European Society for Research on the Education of Adults (ESREA)
International co-operation
Vuosittain järjestetään pohjoismainen aikuiskasvatusalan tutkijoiden seminaari. Seura osallistuu pohjoismaisen aikuiskasvatuksen tutkimuksen vuosikirjan toimittamiseen ja ESREA:n toimintaan. Lisäksi seura julkaisee yhdessä Kansanvalistusseuran kanssa Lifelong Learning in Europe (LLinE) -lehteä, jonka toimitukseen kuuluu useita eurooppalaisia asintuntijoita.
Further essential information
Seuran keskeisinä toimintamuotoina ovat olleet julkaisutoiminta sekä esitelmä- ja keskustelutilaisuuksien ja seminaarien järjestäminen. Viime vuosikymmenellä toiminta on kansainvälistynyt.
Journals and serials
Aikuiskasvatuksen vuosikirja
Aikuiskasvatus