Details

Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura

Adult Education Research Society
Forskningssällskapet för vuxenutbildning
Year of foundation
1940
Postal address
c/o Päivi Siivonen / Joensuun kampus, PL 111, 80101 Joensuu
Home page
http://aikuiskasvatuksentutkimusseura.fi
Contact person
Sihteeri Tiina Tuijula, e-mail ats.sihteeri[at]gmail.com
Chairman
FT, dosentti Päivi Siivonen
Vice-chairman (-men)
KT Nina Haltia
Executive secretary or director
KT Tiina Tuijula
Number of individual members
265
Admission of members
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Membership in international organizations
European Society for Research on the Education of Adults (ESREA)
International co-operation
Vuosittain järjestetään pohjoismainen aikuiskasvatusalan tutkijoiden seminaari. Seura osallistuu pohjoismaisen aikuiskasvatuksen tutkimuksen vuosikirjan toimittamiseen ja ESREA:n toimintaan. Lisäksi seura julkaisee yhdessä Kansanvalistusseuran kanssa Lifelong Learning in Europe (LLinE) -lehteä, jonka toimitukseen kuuluu useita eurooppalaisia asintuntijoita.
Further essential information
Seuran keskeisinä toimintamuotoina ovat olleet julkaisutoiminta sekä esitelmä- ja keskustelutilaisuuksien ja seminaarien järjestäminen. Viime vuosikymmenellä toiminta on kansainvälistynyt.
Journals and serials
Aikuiskasvatuksen vuosikirja
Aikuiskasvatus