Details

Tekniska Föreningen i Finland

Engineering Society in Finland, TFiF
Verein Finnischer Diplom-Ingenieure TFiF
Sociéte des Ingeniéurs Civils Finlandais TFiF
Year of foundation
1880
Postal address
Tekniska Föreningen i Finland, Banvaktsgatan 2, 00520 Helsingfors
Telephone number
040 5852 586
Home page
http://www.tfif.fi
Contact person
Verks.ledare Britta Sunde, puh./tel. 050 569 1463, e-mail britta.sunde[at]tfif.fi
Chairman
Pär Mickos
Vice-chairman (-men)
DI Lotta von Schantz, DI Henrik Diesen
Executive secretary or director
Verks.ledare Britta Sunde
Number of individual members
4457
Admission of members
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Membership in international organizations
Fédération Européenne d'Associations Nationales d'Ingenieurs (FEANI)
International co-operation
Regelbundet samarbete med de nordiska högskoleingenjörsföreningarna.
Further essential information
Forum för ekonomi och teknik. Utgivare är Förlags Ab Forum för ekonomi och teknik, som ägs av Tekniska Föreningen i Finland tillsammans med 6 andra föreningar. (grundat 1968, 12 / år)
Journals and serials