Details

Teknillisten Tieteiden Akatemia - Akademin för Tekniska Vetenskaper

Finnish Academy of Technology
Akademin för Tekniska Vetenskaper
Finnische Akademie der Technischen Wissenschaften
Academie Finlandaise des Sciences Techniques
Year of foundation
1957
Home page
http://www.ttatv.fi
Number of individual members
419
Admission of members
Kutsusta / genom kallelse / by invitation
Membership in international organizations
Jäsenyys kansainvälisissä elimissä Teknillistieteellisten akatemioiden kautta (Council of Academies of Engineering and Technological Sciences, European Council of Applied Sciences and Engineering).
International co-operation
Yhteistyötä Ruotsin ja muiden maiden vastaavien akatemioiden kanssa, osallistumista kansainvälisiin teknillisten tieteiden järjestöjen kokouksiin ja toimintaan, asiantuntijoiden vierailuja sekä julkaisujen vaihtoa.
Journals and serials