Details

Tekniikan Historian Seura THS ry

Finnish Society for the History of Technology
Teknikhistoriska Samfundet THS
Year of foundation
1926
Home page
http://www.ths.fi
Number of individual members
243
Admission of members
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Further essential information
Seuran tarkoituksena on tekniikan ja teollisuuden historian tutkimuksen ja museotoiminnan edistäminen sekä tekniikan ja teollisuuden historian tunnetuksi tekeminen. Seura harjoittaa julkaisutoimintaa, pitää yhteyksiä tekniikkaa esitteleviin museoihin ja muihin vastaaviin laitoksiin kotimaassa ja ulkomailla sekä järjestää seminaareja, kokouksia ja retkiä. THS julkaisee yhdessä Teknillistieteelliset akatemiat FACTEn kanssa historiatieteellistä julkaisusarjaa Suomen Tekniikan Historia – Finlands Teknikhistoria – History of Technology in Finland.
Journals and serials
Suomen Tekniikan Historia
Tekniikan Waiheita - Teknik i Tiden