Details

Taidehistorian seura - Föreningen för konsthistoria

Society for Art History in Finland
Year of foundation
1973
Postal address
c/o Janika Aho, PL 416, 00101 Helsinki
Home page
http://www.taidehistorianseura.fi
Contact person
Sihteeri Janika Aho, puh./tel. 040 5731878, e-mail janika.aho[at]helsinki.fi
Chairman
FT Elina Räsänen
Executive secretary or director
Janika Aho
Number of individual members
340
Admission of members
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
International co-operation
Seura on aktiivisesti mukana vuonna 1984 käynnistetyssä pohjoismaisessa yhteistyössä Nordisk kommitté för konsthistoria -komitean kautta.
Further essential information
Seura järjestää Tahiti - Taidehistorian päivät -konferensseja.
Journals and serials
TAHITI
Taidehistoriallisia tutkimuksia - Konsthistoriska studier