Details

Geofysiikan Seura

Geophysical Society of Finland
Geofysiska Sällskapet
Year of foundation
1926
Home page
http://www.geofysiikanseura.fi
Number of individual members
212
Admission of members
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Membership in international organizations
European Geophysical Union, European Meteorological Society
International co-operation
Suurten yleisgeofysikaalisten konferenssien yhteydessä on viime vuosina järjestetty alan seurojen yhteistyöpalavereita, joissa on ollut paikalla myös Geofysiikan Seuran edustaja.
Further essential information
Seura pitää säännöllisesti julkisia kuukausikokouksia, joissa pidetään esitelmä geofysikaalisesta aiheesta. Seura järjestää joka toinen vuosi Geofysiikan Päivät.
Journals and serials
Geofysiikan Päivät
Geophysica