Details

Svenska skolhistoriska föreningen i Finland

Swedish Society of School History in Finland
Year of foundation
1949
Home page
http://www.skolhistoria.fi
Number of individual members
100
Admission of members
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Significant collections owned by the society
Cavoniusarkivet i Munksnäs lågstadieskola, 10 000 nummer, mest böcker och bokserier, klassjournaler, tidskrifter, brev etc.
International co-operation
Sporadiska kontakter med de nordiska utbildningshistoriska föreningarna samt med Swets & Zeithinger BV i Lisse, Holland.
Journals and serials
Skolhistoriskt arkiv