Details

Svenska skolhistoriska föreningen i Finland

Swedish Society of School History in Finland
Year of foundation
1949
Postal address
c/o Erik Geber, Pallaksentie 1 C 15, 00970 Helsinki
Home page
http://www.skolhistoria.fi
Contact person
Ordförande Erik Geber, puh./tel. 040 512 7179, e-mail erik.geber[at]skolhistoria.fi
Chairman
Erik Geber
Vice-chairman (-men)
Pentti Hakala
Executive secretary or director
Martin Gripenberg
Number of individual members
100
Admission of members
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Significant collections owned by the society
Cavoniusarkivet i Munksnäs lågstadieskola, 10 000 nummer, mest böcker och bokserier, klassjournaler, tidskrifter, brev etc.
International co-operation
Sporadiska kontakter med de nordiska utbildningshistoriska föreningarna samt med Swets & Zeithinger BV i Lisse, Holland.
Journals and serials
Skolhistoriskt arkiv