Details

Suomen Väestötieteen Yhdistys ry

Finnish Demographic Society
Demografiska Föreningen i Finland
Year of foundation
1973
Home page
http://blogs.helsinki.fi/svy-ry/
Number of individual members
60
Admission of members
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Membership in international organizations
Nordisk Demografisk Förening, European Association for Population Studies
International co-operation
Yhdistys on kiinteässä yhteistyössä kolmen muun Pohjoismaan väestötieteen yhdistysten kanssa. Pohjoismaiset yhdistykset järjestävät vuorotellen Pohjoismaisen väestötieteen symposion.
Further essential information
Yhdistys edistää väestöntutkimusta ja alan tutkijoiden keskinäistä vuorovaikutusta. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys mm. järjestää tutkijaseminaareja, toimittaa julkaisusarjaa ja on yhteydessä muihin alan koti- ja ulkomaisiin yhteisöihin.
Journals and serials
Suomen Väestötieteen Yhdistyksen julkaisuja