Details

Föreningen för nordisk filologi

Year of foundation
1932
Home page
http://www.fnf.fi
Number of individual members
100
Admission of members
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
International co-operation
Forskare från Sverige brukar delta i föreningens symposioner och seminarier, både som deltagare och föreläsare
Journals and serials
Folkmålsstudier. Meddelanden från Föreningen för nordisk filologi