Details

Föreningen för nordisk filologi

Year of foundation
1932
Postal address
Finska, finsk-ugriska och nordiska institutionen Nordiska språk, PB 24 (Unionsgatan 40), 00014 Helsingfors universitet
Home page
http://www.fnf.fi
Contact person
Sekreterare Sara Rönnqvist , e-mail sara.ronnqvist[at]helsinki.fi
Chairman
FD Tiina Räisä
Vice-chairman (-men)
FM Ludvig Forsman
Executive secretary or director
FM Sara Rönnqvist
Number of individual members
100
Admission of members
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
International co-operation
Forskare från Sverige brukar delta i föreningens symposioner och seminarier, både som deltagare och föreläsare
Journals and serials
Folkmålsstudier. Meddelanden från Föreningen för nordisk filologi